Persoonsgebonden.

De VCAtoets software is persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de degene op wiens naam de inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de Elearn-Academy (uitgever). De vragen en antwoorden op de Elearn-Academy website zijn het intellectuele eigendom van Elearn-Academy of indien anders vermeld.

Examengarantie.

De VCAtoets wordt geleverd met examen-garantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw examen u binnen 14 dagen na afloop van uw examen het aankoopbedrag, minus administratiekosten van de VCAtoets retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen met een goed reslutaat te hebben afgesloten. Alleen de aanvragen die binnen 14 dagen na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnengekomen worden in behadeling genomen. 

Geldigheidsduurwerking.

De werkingsduur is maximaal tot de examendatum, de inlogcode maximaal 2 maanden of wat het eerst voorkomt. Na deze periode werkt de inlogcode niet meer.

Delen van gegevens.

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens voor onderzoeksdoeleinden worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van VCAtoets te identificeren.

Privacy.

Alleen de: naam, wachtwoord en emailadres worden tijdelijk op de oefensite opgeslagen, deze worden 14 dagen na afloop geldigheidsduur verwijderd. Resultaten worden maximaal 1 maand bewaard. Het is niet toegestaan om gegevens of uw inlogcode te delen.

Scholen, bedrijven.

Voor scholen, bedrijven en als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de school of het bedrijf zijn voorgeschreven. Informatie: Informeer bij uw school of bedrijf en stuur ons een bericht via het contactformulier.

Voorwaarden.

Voor de uitgebreide "voorwaarden" stuur een bericht via het contactformulier.